THE SANMAISON 表參道


不管什麼時代都不曾改變

人人憧憬,希求而來的地方

世界誇耀的時尚之都「表參道」

澀谷、國立競技場兩個再開發區域從此氣象一新

憧憬與進化中守護著閑靜住宿環境的「神宮前四丁目」

不曾褪色的繁華與名流的堅持

神秘而高級的格調與多彩的設計發揮極致                                                                                   販售價格:18,900萬円~30,500萬円

「THE SANMAISON 表參道」誕生                                                                                           專有面積:83.26m²~122.43m²